Uwieczniamy emocje

Ślubne filmy

Uwieczniamy emocje!

Zobacz cennik »

Nasze realizacje

Joanna i Marcin

Pamietam, jak wyjeżdzaliśmy do nich, pogoda nie zachęcała do ślubu plenerowego by świętować pod gołym niebem. Przed samą ceremonią pogoda rozpogodziło się, ślub się odbył pod gołym niebem tak jak planowali. Pogodowa aura jak i ta prowadzona przez DJ, pozostała gorąca już do końca dnia.

» zobacz film

Angelika i Paweł

Ich ślub, nie opiszą żadne słowa. Przemowy i listy, które do siebie kierowali, były tak emocjonujące, że wywoływały ciarki na naszych plecach, wzruszenie gości. To było jedno z tych wesel, gdzie, zamiast realizować nagranie, chcieliśmy bawić się
z fantastycznymi gośćmi oraz Nimi.

» zobacz film

Adrianna i Piotr

Piotrek, który również jest filmowcem ślubnym zapytał czy zrealizujemy jego ślub. Zgodziliśmy się, ale od początku, aż do oddania projektu czuliśmy lekki dreszczyk emocji. Koniec, końców Piotrek wraz
z Adrianną utwierdzili nas w przekonaniu, że to była ich najlepsza decyzja!

» zobacz film
Chcesz zobaczyć więcej
naszych realizacji?
Ślubne filmy - Uwieczniamy emocje

Kilka słów o ślubnych filmach

Markę Ślubne Filmy stworzyliśmy, by na dłużej uwieczniać Wasze emocje, które towarzyszą w tym ważnym dla Was dniu.

Nasze filmy to wyraz szczęścia, emocji i naturalności. Właśnie to chcemy pokazać tworząc mały fragment Waszej historii, który będzie wspólną pamiątką w pięknym kinowym stylu, jaki reprezentujemy.

Traktujemy Was zawsze indywidualnie, a do realizacji filmów podchodzimy z wielkim zaangażowaniem. Właśnie dlatego staliśmy się członkami stowarzyszenia WEVA, najlepszych filmowców ślubnych na świecie.

» czytaj więcej

Oferta ślubna

Film 20 minut

1 operator
Rozdzielczość: 4K (3840x2160)
Filmowanie z powietrza

Film długi ~ 20 min
Skrót filmowy ~ 2 min

Czas realizacji: 90 dni
Pendrive: Nie
Wersja online: Tak

Dyspozycyjność 11 godzin

Zapytaj o cenę »

Film 40 minut

2 operatorów
Rozdzielczość: 4K (3840x2160)
Filmowanie z powietrza

Film długi ~ 40 min
Skrót filmowy ~ 3 min

Czas realizacji: 90 dni
Pendrive: Tak
Wersja online: Tak

Dyspozycyjność 11 godzin

Zapytaj o cenę »

Film 60 minut

2 operatorów
Rozdzielczość: 4K (3840x2160)
Filmowanie z powietrza

Film długi ~ 60 min
Skrót filmowy ~ 3 min

Czas realizacji: 100 dni
Pendrive: Tak
Wersja online: Tak

Dyspozycyjność 12 godzin

Zapytaj o cenę »

Oczekujesz indywidualnej oferty?

Jeśli nie interesują Cię wyżej wymienione pakiety, przygotujemy dla Ciebie nieszablonową ofertę.
Napisz do nas, a wypracujemy wspólne pomysły i je zrealizujemy.

Kliknij tutaj »

Jesteśmy członkami stowarzyszenia
najlepszych
filmowców na świecie

Międzynarodowe stowarzyszenie wideografów ślubnych, którzy tworzą najbardziej spektakularne i emocjonalne filmy ślubne.

Głównymi kryteriami członkostwa jest doświadczenie, talent i profesjonalizm filmowców.

Cieszymy się, że jesteśmy w tym gronie, ale nie przestajemy się rozwijać, ciągle dążymy do realizacji coraz lepszych filmów ślubnych. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie i pozytywne opinie, które otrzymujemy od Was.

» zobacz
Stowarzyszenie najlepszych filmowców na świecie

Zobacz nas na instagramie

Zobacz więcej naszych relacji

Zobacz więcej »

Najczęściej zadawane pytania

Marka Ślubne Filmy została założona w 2016 roku. Tworzy ją zespół operatorów filmowych, montażystów, kolorystów i dźwiękowców. Od wielu lat zajmujemy się produkcją klipów muzycznych, reportaży, wywiadów, filmów promocyjnych. Doskonale znamy panujące trendy na rynku, które pozwalają nam tworzyć dopracowane produkcje.

Wasze filmy montujemy w ciąg od 40 do 60 dni roboczych, wszystko uzależnione jest od wybranego pakietu. Na umowie zawsze określamy dokładny termin oddania filmów, macie więc gwarancję, że otrzymacie film do określonej daty. W większości przypadków udaje się nam zrealizować wcześniej, niż przewiduje to umowa. O finalnym efekcie, zostaniecie powiadomieni mailowo.

Tak, możemy dostarczyć surowy materiał, które zostały zrealizowane w dniu trwania uroczystości. Surówka zawiera wszelkie nieobrobione materiały, które nie znalazły się w ostatecznym filmie. Usługa jest dodatkowo płatna według cennika.

Gwarancją rezerwacji terminu jest jego dostępność oraz podpisanie umowy. Możemy wstępnie zarezerwować termin na maksymalnie 24h, po tym terminie musi zostać podjęta decyzja o umowie. Płatność za usługę następuje po realizacji nagrania, jednak nie później niż przed przekazaniem filmu. Zaliczek za usługę nagrania nie pobieramy.

Tak, możemy zrealizować film, jaki tylko sobie zapragniesz. Idealnie dopasowanym to Twoich potrzeb, czy to w kraju, czy za granicą, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Na każdym etapie realizacji masz wpływ, jak będzie wyglądał ostateczny film.

Aktualnie nie posiadamy żadnych promocji.

Zrealizujemy razem Waszą historię

Zapytaj nas o termin i ofertę

ŚlubneFilmy.com
ul. Światowida 14
03-144 Warszawa

+48 78 00 333 40


fb.com/slubnefilmy

Imię i nazwisko
Data ślubu
Telefon
Jestem zainteresowany/na filmem
Treść wiadomości

Postanowienia ogólne

• Strona ŚlubneFilmy.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
• Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę ŚlubneFilmy.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
• Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony ŚlubneFilmy.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  - Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  - Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  - Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje

REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
USŁUGODAWCA – Bornvision, adres siedziby: Zamkowa 7/2, 21-500 Biała Podlaska, adres do doręczeń: Zamkowa 7/2, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372406095, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@slubnefilmy.com, tel. + 48 78 00 333 40.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

Rodzaj usług elektronicznych

• Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
• Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

• Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
• Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
• Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  - komputer z dostępem do Internetu,
  - dostęp do poczty elektronicznej,
  - przeglądarka internetowa,
  - włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
• Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
• Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
• Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego

• Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  - Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@slubnefilmy.com.
  - W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  - Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  - Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Własność intelektualna

• Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem ŚlubneFilmy.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością ŚlubneFilmy.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony ŚlubneFilmy.com, bez zgody Usługodawcy.
• Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony ŚlubneFilmy.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Postanowienia końcowe

• Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
• W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.